Ασφάλεια συναλλαγών

Ολες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας ,διεκπεραιώνονται στο ασφαλές περιβάλλον της Alpha Bank στον οποίο ολοκληρώνεται η συναλλαγή.

Συγκεκριμένα όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας,διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “ A e-commerce' της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit ( Secure Sockets Layer – SSL).

Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της,ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.